1.0 Det kliniske blikket Listen

Ved behandling er det viktig å observere forandringer i såret og dokumentere dette. Man må dokumentere og rapportere tilstander som er forandret i såret, og ikke gjenta allerede beskrevet sårstatus.

Dokumentasjonen skal være skriftlig og beskrive sårproblem og diagnose. Mål og konkrete tiltak med fortløpende evaluering må også være med. Dokumentasjonen bør omfatte sårtype, sårfase, størrelse, dybde, sekresjon, lukt, hudstatus, smerte, pasientens psykososiale status og lokal sårbehandling. Det kreves også godt samarbeid med lege, pasient og evt pårørende for optimal sårtilheling.

Alle brukere med kroniske sår skal ha en sårdiagnose fra lege. Dersom ikke legen kan stille en diagnose skal du sette krav om henvisning til spesialist. Det er viktig å huske på at en ikke behandler et sår på en pasient, men en pasient med et sår.