3.0 Fasene i sårtilhelingen  Listen

Rengjøringsfasen (Inflammasjonsfasen)
I denne fasen starter inflammasjonen med en gang såret oppstår. Blødningen opphører (hemostase) og opprensningen (hvite blodlegmer) bryter ned bakterier og dødt vev. Man får store mengder sårsekret og smerter. Inflammasjonsfasen varer 3-4 dager på akutte sår, mens på kroniske sår varer denne fasen lengre.

Nydanningsfasen (Granulasjonsfasen)
Man går over til denne fasen når såroverflaten er ren og inflammasjonsfasen er nesten ferdig. Her skjer gjenoppbyggingen og lukkingen av såret. Granulasjonsvevet er rødt og friskt med en rikelig blodgjennomstrømning. Ingen nekrose eller infeksjon.

Modningsfasen (omdanningsfasen)
Epitelvev har vokst inn fra kantene og dekker såret. Modning og oppbygning av bindevev skjer ved at de kollagene fibrene (bindevevet) omdannes til grovere fibre med en bedre struktur. Vevet blir sterkere og fastere og arrvevet går fra rødt og forhøyet til mer utflatet og utydelig. Arrvevet vil kun oppnå 80 % av den opprinnelige styrken.