4.0 Sår og sårkategorier  Listen

Sår er en skade på hud eller slimhinne og kan deles inn i akutte og kroniske sår. Både de akutte og kroniske sårene deles inn etter utseende (morfologi) og årsaker (etiologi).

Utseende (morfologi)

 • Rene granulerende sår
 • Sår med nekrotiske vev
 • Sår med bakteriell ubalanse
 • Sår med betydelig væskeoverskudd
 • Dårlig oksygenerte sår
 • Sår med hypergranulasjonsvev
 • Sår med fibrinbelegg (gul sårbunn)

Eksempler; operasjonssår, brannsår, trykksår, nevropatiske sår og infiserte sår.

Årsaker (etiologi)

 • Sår kan være relatert til karforandringer som kan være arterielle, venøse og lymfatiske sår.
 • Nevropatiske sår er relatert til diabetes.
 • Skader, operasjoner og termiske skader er relatert til traumer.
 • Trykksår er relatert til trykk og friksjon.
 • Andre sår kan være cancer, stråling, fistler, inflammatoriske sår, vaskulittsår, hudlidelser og selvpåførte sår.

 

utseende_2_nekrotisk_vev
Sår med nekrotiske vev: gul nekrose
utseende_3_bakteriell_ubalanse
Sår med bakteriell ubalanse
utseende_5_okysgenerte
Dårlig oksygenerte sår
utseende_6_hypergranulasjon
Sår med hypergranulasjonsvev
arsak_4_traumeskade
Traume skade: Skader relatert til traumer, operasjoner og termiske skader
arsak_5_trykksaar
Trykksår: sår som oppstår på grunn av trykk og friksjon
arsak_5_trykksaar2
Trykksår: med svart og gul nekrose
arsak_6_kreftsaar
Kreftsår
arsak_7_straleskadet
Stråleskade
arterial_ulcer_1000px650
Arterielt sår: Sår kan være relatert til karforandringer om kan være arterielle, venøse, og lymfatiske sår.
bacterialbiofilm1000px650
Bakteriell belegg
dry_necrosis_1000px650
Tørr (svart) nekrose
exudative_ulcer1000px650
Sår med sårvæske, og erosjon på grunn av luftfuktighet
granulation_tissue1000px650
Sår med granulasjonsvev
hypertensive_ulcer_1000px650
Hypertensive sår
ischemia_in_diabetic_foot1000px650
Ischemia i diabetisk pasient
ischemic_ulcer
Ischemic sår
necrotising_fascitis_1000px650
Nekrotiserende fasciitt
woundBedFibrin_1000x650px
Sår med fibrin belegg
venous_ulcer1000px650
Venøst sår: sår kan være relatert til karforandringer som kan være arterielle, venøse og lymfatiske sår.
neuropathic_ulcer_in_diabetic_foot1000px650
Nevropatisk sår i pasient med diabetes
surgical_wound_
Kirurgisk sår