5.0 Hovedprinsipper for sårbehandling av kroniske sår  Listen

I hjemmesykepleien har man en ren prosedyre, dvs rent utstyr, men ikke sterilt. På institusjon og sykehus har man sterilt utstyr og bakteriefri arbeidsteknikk. Her er det viktig å følge retningslinjene på arbeidsplassen da dette kan være forskjellig fra sted til sted.

Rengjøring av sår
Rengjøring av sår må gjøres skånsomt med tupfer, for å ikke skade de små kapilærene. En bør foreta spyling av såret istedenfor bruk av tupfer da dette kan skade sårbunnen. Vask rene sår fra midten mot sårkanten og infiserte sår fra sårkanten inn mot midten. Det anbefales å vaske med tupfere primært rundt såret, minst mulig inne i sårsengen.

Spyling med sprøyte er det beste for ikke å skade kapillærene. Ønsker man høytrykkspyling skal man bruke tynn kanyle på sprøyten for å få kraftig trykk. Til vasking av kroniske sår kan man bruke vann fra springen. På operasjonssår er det aseptisk prosedyre.

Husk å følge retningslinjene på arbeidsplassen. Ved bruk av sølvbandasje, skal man ikke skylle såret med NaCl fordi det aktiviserer sølvionene i bandasjen og raskt tømmer bandasjen for sølv.

 
Fuktig sårbehandling
Det er viktig med fuktig sårbehandling fordi det letter avstøtning av dødt vev og fremmer nydannelsen av nytt vev. Vi vil få en frisk såroverflate som er rik på blodkar som gir god næringstilførsel. Kroniske sår skal behandles fuktig, det vil si at man aldri skal bruke tørre kompresser eller bandasjer som tørker ut såret. Såret skal behandles fuktig, men ikke vått da dette gir maserasjon. Tørre sår behandles tørt, for eksempel operasjonssår og tørre nekroser.

 
Sårtemperatur
Såret skal ha en pH-verdi under 5,5 og sårtemperaturen skal ligge omkring 37 grader. En skal aldri lufte rommet før etter sårstellet er ferdig. Ved avkjøling av såret trekker kapillærene seg sammen og sårhelingen blir satt flere timer tilbake. Det er viktig med gode forberedelser før sårstellet og å dekke til såret raskt etter stellet.