5.4 Sårskift Listen

Det er viktig å unngå hyppige sårskift, da dette sliter på de nydannede cellene og blottede nerveender. Dette gjelder ikke infiserte sår eller diabetessår. En skal skifte så ofte som nødvendig, men så lite som mulig. Få bandasjeskift gir ro og fred i såret og rett temperatur som trengs for en optimal tilheling.

La bandasjen ligge på til den er mettet. Man må ikke bytte sårprosedyre ukritisk. Mange sår kan se verre ut den første uken etter en nyoppstartet sårprosedyre på grunn av opprensningsfasen. Gi en ny sårprosedyre to-tre uker før du skifter prosedyre igjen. Starter man behandling med sølvbandasje og ser ingen forandringer etter fire uker kan man like gjerne avslutte og bruke vanlig bandasje igjen.

Valg av bandasje
En skal velge bandasje avhengig av sårtilhelingsfase og hvor mye såret væsker. Bandasjen skal absorbere væske uten å tørke ut såret og bidra til en fuktig sårbunn. Bandasjen skal bidra til å forhindre kontaminasjon og skal ikke skade vevet ved bandasjeskift.

Kriterier for den ideelle sårbandasjen er at den skaper og opprettholder et fuktig sårmiljø i såret og bandasjens overflate.

Den skal kunne kontrollere overflødig såreksudat og skape og opprettholde en jevn temperatur i såret. Det er også viktig at den er impermeabel for bakterier og kan fjernes uten å skade såroverflaten.

Et fuktig sårmiljø er gunstig for et fysiologisk sårmiljø og hindrer fordampning av såret. Fuktigheten er nødvendig for innveksten av epitelceller og sårtilhelingen går raskere. Den løser lettere opp nekroser og påvirkes lettere av enzymsystemet. Det er ikke påvist økning av bakterier ved fuktig miljø.