6.0 Faktorer med innvirkning på sårtilhelingen  Listen

Lokale årsaker:

 • Dødt vev/nekroser
 • Infeksjon/kritisk koloniserte sår
 • Gjentagende traumer til såret
 • Ødémer
 • Nedkjøling av såret
 • Smerte

Systemiske årsaker:

For dårlig næringstilgang til såret, det kan være;

 • Dårlig blodtilførsel, arteriell blodforsyning eller venøs drenasje.
 • For dårlig oksygenert blod, som kan komme av mikrosirkulasjon, som diabetes og røyking.
 • For lite næringstoffer, som kan komme av dårlig ernæringsstatus eller feilernæring.
 • Enkelte medikamenter: cytostatika,
 • Enkelte sykdommer: blant annet kreft, anemi og diabetes
 • Høy alder
 • Røyking