6.1 Bakteriell balanse/ ubalanse Listen

I alle kroniske sår er det mange bakterier. Ved kontaminerte sår har man bakterier i såret som ikke formerer seg og ved koloniserte sår har man bakterier som formerer seg, men som ikke skaper negative reaksjoner i såret. Her er det ingen grunn til å starte behandling med AB og sølvbandasje.

Dersom såret blir kritisk kolonisert eller infisert bør behandling startes. Ved infeksjon vil bakterier i såret formere seg og skape klinisk infeksjon med symptomer som rødme, varmeøkning, smerte, hevelse og sekresjon. Oppstart med sølvbandasje og evt AB skjer etter avtale med lege.

Symptomer på infeksjon i et sår er feber, forhøyet crp og leukocytter, nedsatt allmenntilstand, rødme rundt sårkanten mer enn to cm, lokal varme, smerte, evt sterk lukt og innskrenket funksjon.