8.0 Spesielle typer sår – Operasjonssår Listen

Operasjonssår

Observasjoner av bandasjen:

  • Skift ikke bandasjen om den er tørr. Såret skal ha ro.
  • Er bandasjen gjennomtrukket (lite eller mye), skiftes den. Vurder om det skal legges på en bandasje som tar mer sårvæske. Observer og dokumenter.

Rene sår:
Tørre sår behandles tørt. Såret vaskes innenfra og ut med sterile tupfere. Bruk NaCl 9mg/ml.

Urene sår:
Vask det reneste først, bruk NaCl 9 mg/ml eller annet om det blir forordnet av lege. Bruk sterile tupfere og ta en bakteriologisk prøve ved klare infeksjonstegn rundt såret.

Viktige observasjoner av operasjonssår:

  • Blødning – sjekk om det siver eller pipler, hva bør gjøres?
  • Er det ømhet/smerter rundt sårkanten, hva skal en tenke på?
  • Hevelse kan være et hematom. Hva gjøres i slike tilfeller?
  • Rødhet rundt sårkanten. Ved over to cm er det tegn på infeksjon
  • Temperatur/feber kan være et klart tegn på infeksjon sammen med rødhet/hevelse rundt sårkanten.
  • Sprengte suturer?
  • Sekresjon. Farge, mengde og lukt?

Symptomer på infiserte operasjonssår er rødme, varmeøkning, smerte, hevelse og sekresjon.