8.4 Trykksår Listen

Trykksår oppstår når trykk fra underlaget møter trykk fra beinfremspring. Det fører til at mellomliggende vev og karsystem får nedsatt eller ingen oksygenering og resultatet blir vevsdød. Utsatte områder er hofter, sete, hæler, ankler, skulderblader, albuer, knær, bakhode og ører.

Den ”vanlige” risikopasienten

 • Immobile pasienter.
 • Pasienter med nedsatt sensibilitet.
 • Pasienter med nedsatt sirkulasjon.
 • Feilernærte.
 • Pasienter med kroniske progredierende lidelser.
 • Pasienter med inkontinens.
 • Eldre pasienter, spesielt de over 70 år.

Hvordan kan vi forebygge:

 • Kjenne til risikopasienter. Ta risikovurdering, dvs identifisere personer som står i fare for å få trykksår, slik at forebyggende tiltak straks kan iverksettes. Her finnes det mange verktøy og metoder som braden-skala, norton-skala osv.
 • Grundige, hyppige observasjoner av huden, spesielt over beinfremspring.
 • Planlegge tiltak og dokumentere disse godt.
 • Tett oppfølging.
 • Holde huden ren og smidig, bruk fuktighetskrem på tørre hudpartier, barrierekrem anbefales der huden utsettes for fukt. Bruk såpe med lav pH.
 • Korrigere ernæringssvikt, med eventuelle ernæringsdrikker.
 • Avlaste trykk 100 % ved første tegn til rødhet i huden.

 

trykk_utsatte_omraader_norsk