8.4.2 Utredning av bruker Listen

Her er det viktig å se på ernæringsstatus ved å sjekke BMI og blodprøver. Ta ankel/armindeks hvis det gjelder trykksår i underekstremiteten. Ved klare tegn til infeksjon tas det dyrkning av såret. Røntgen skal tas hvis det er mistanke om osteomyelitt. Det er viktig å se på bakenforliggende årsak til at trykksår har oppstått, slik at vi kan jobbe med det.