8.4.3 Behandling av de forskjellige sårstadiene Listen

Behandling av grad 1:
Beskytte huden med hudfilm eller transparent bandasje. 100 % trykkavlastning og tett oppfølging viktig.

Behandling av grad 2:
Vask med temperert vann, NaCl 0,9 % eller pronosan. Smør med et tynt lag zinkpasta 40 % eller barrierefilm/ spray/ krem rundt sårkanten. Bruk polyuretanbandasje over såret, alt avhengig av hvor mye såret væsker. Skift på såret etter 3-5 dager. Minst mulig skift, viktig med ro og 100 % trykkavlastning.

Behandling av grad 3:
Vask med temperert vann, NaCl 0,9 % eller pronosan. Smør med et tynt lag zinkpasta 40 % eller barrierefilm/ spray/ krem rundt sårkanten. Legg på gel, alginat eller hydrofiber i sårhulen. Det kan også brukes polyuretanbandasjer for kavitet i sårhulen. Da er det viktig å ikke fylle hele sårhulen, da dette kan gi press/ trykk på sårkantene. Bruk sølvbandasje ved infeksjon. Bruk polyuretanbandasje over såret, alt avhengig av hvor mye såret væsker. Skift på såret etter 3-5 dager. Minst mulig skift, viktig med ro og 100 % trykkavlastning.

Behandling av grad 4:
Rens opp såret, fjern nekrotisk vev. Smør med et tynt lag zinkpasta 40 % eller barrierefilm/ spray/ krem rundt sårkanten. Legg på gel, alginat eller hydrofiber i sårhulen. Det kan også brukes polyuretanbandasjer for kavitet i sårhulen. Da er det viktig å ikke fylle hele sårhulen, da dette kan gi press/ trykk på sårkantene. Bruk sølvbandasje ved infeksjon. Legg på absorberende bandasje i noen dager ved sterkt væskende sår eller skumbandasje. Skift hyppig ved sterkt væskende sår og vurder absorberende sølvbandasje. Ved trykksår grad 3 og 4 er det viktig å ta mål og bilder av såret. Dokumenter alt du ser og gjør og begrunn metodevalget.

Sølvbandasje er effektivt på et bredt spekter av mikrober, inkl MRSA. Ved bruk av sølvbandasje i tre-fire uker uten forandring av såret, har sølv ingen effekt på såret. Gå da tilbake til vanlig bandasje uten sølv.

Målet med lokalbehandling er å skape et optimalt tilhelingsmiljø. Dette gjøres med en stabil, god vaskularisert sårbunn med minimal eksudasjon. Sårbunnen må optimaliseres ved å fjerne nekrose, behandle infeksjon og skape en god sirkulasjon.Dette skjer gjennom trykkavlastning, korrigering av lav Hb, dårlig ernæringstilstand osv. Velg bandasje som kan håndtere fukt i og omkring såret.

Et klokt råd; ”Det eneste man aldri skal legge på et trykksår er pasienten”.