8.5 Diabetiske fotsår Listen

Diabetikere er mer disponert for infeksjoner på grunn av svingende blodsukker og ofte et svekket immunforsvar. Diabetikere oppfatter skjeldent typiske tegn på infeksjon i såret, på grunn av at de ikke kan føle smerte, varme og ømhet som andre.

Kjennetegn på diabetiske fotsår
Arteriosklerose kommer av perifer karsykdom som fører til iskemi. Dette kommer ofte av at diabetes-pasienter har høyt BT, høyt kolesterolnivå, røyker og har dårlig regulert blodsukker. Man skiller mellom makro-og mikro angiopati, alt etter størrelsen på blodårene arteriosklerosen rammer.

Ved diabetisk arteriosklerose kan man få forkalkning av arterienes midtre lag som gjør at kar blir stive og ikke komprimerbare. Dårlig blodsukkerregulering fører til mikroangiopati i kapillærene. Basalmembranen blir oppsvulmet, noe som forhindrer en effektiv sirkulasjon og utveksling av næringsstoffer og avfallsstoffer i kapillærene.

Den autonome nevropati kan forårsake nedsatt svetteproduksjon, som gir tørr, uelastisk og sprukken hud i fotsålen. Dette gir hudforandringer og økt fare for infeksjon. En annen mulighet kan være økt blodsirkulasjon som kommer av åpenstående arterioler og høyt venøst trykk. Dette gir økt kalkabsorbsjon fra beinet, noe som kan gi sammenfall av ledd. Dette fører til en deformert fot som gir nye trykkpunkter og kan gi sårdannelse.

Perifer nevropati deles inn i sensorisk og motorisk nevropati. Sensorisk nevropati gjør at pasienter mister trykksans, smertesans og delvis eller helt temperatursansen. Pasienter ”kjenner ikke hvor skoen trykker” og kan derfor ikke reagere på overbelastning og skader i foten. Motorisk nevropati fører til muskelsvakhet og muskelatrofi i de små muskler i foten. Dette fører til deformerte tær, tynnere fettlag over beinframspring under foten og økt trykk på disse. Hyperkeratosen dannes over trykkutsatte områder, og trykket i dypere vevslag øker. Dette kjenner ikke pasienten som regel på grunn av nedsatt følelsessans.

Her er symptomene på den nevropatiske og iskemiske fot, viktige observasjoner å se etter hos brukere med diabetes.

Nevropatisk fot

 • Varm og hoven.
 • Frisk eller rød farge.
 • Manglende følelsessans.
 • Puls i foten.
 • Evt ukarakteriske smerter.
 • Hyperkeratoser.
 • Feilstillinger.
 • Manglende reflekser i akilles og patellasene.
 • Risikofaktorer for utvikling av nevropati er: Hyperglykemi, alkohol og lang diabetesvarighet.

Iskemisk fot

 • Kald.
 • Blek eller marmorert fot.
 • Intakt følelsessans.
 • Smerter ved belastning eller i hvile
 • Kjenner ikke puls.
 • Manglende hårvekst i leggen.
 • Tykke gule negler, som evt løsner.
 • Normal refleksstatus.
 • Risikofaktorer for utvikling av arteriosklerose er insulinresistens, røyking, hyperlipidemi og hypertoni.

Iskemiske sår finnes i fotens perifere områder. De er utstanset i utseende, og har ingen kapillær blødning.

Gürgen 2009