8.5.1 Anbefalinger til pasientene Listen
 • Vask føttene daglig med temperert vann (37 grader) i noen minutter. Dette skal imidlertid ikke gjøres når pasienten har fotsår.
 • Tørk godt mellom tærne.
 • Undersøk føttene daglig i forbindelse med vask – bruk evt. speil.
 • Bruk fettholdige fotkremer daglig – ikke bruk krem mellom tærne.
 • Hyperkeratoser skal kun behandles med egnet redskap.
 • Aldri bruk av plaster eller andre produkter mot liktorn.
 • Stell av negler i henhold til risikogruppen. Pasienter med lav risiko kan stelle neglene selv, pasienter med moderat risiko kan stelle neglene selv etter opplæring av en fotterapeut og skal følges opp av fotterapeut med jevne mellomrom. Pasienter med høy risiko skal få stelt neglene hos fotterapeut.
 • Gå aldri barbent.
 • Kjøp sko som passer. Sko skal ikke gås inn. Skoene må være store nok.
 • Skotøy inspiseres daglig på innsiden. Sjekkes for fremmedlegemer.
 • Ha flere gode par sko.
 • Høyrisikopasienter skal få sko i samarbeid med ortopediingeniør, evt spesialsydde sko.
 • Ikke røyk.
 • Vit om betydningen og symptomene av nerveskade og arteriosklerose.
 • Kjenn til betydningen og symptomene av fotsopp, hyperkeratoser, sår og infeksjon.
 • Vite hvem du skal kontakte hvis du oppdager sår.

Gürgen 2009