8.5.2 Hva må vurderes hos diabetikere av helsepersonell Listen

Grad av nevropati, bruk av monofilament på trykkpunkter. Man tester tre punkter i fotsålen, storetå, grunnleddet til storetå og grunnledd lilletå.

  • Grad av iskemi, ta ankel/arm-indeks (doppler trykk). Er ankel/arm-indeks mellom 0,5 til 0,8 henvises bruker til karkirurg gjennom fastlegen.
  • Deformiteter på foten, kjenn på foten og observer.
  • Dannelse av kallus, dette er tykk hud, viktig å trykkavlaste.
  • Hevelse i foten, kan man starte kompresjonsbehandlig evt duiretika.
  • Hudskader kan være oppbløtning og forverring.
  • Infeksjon, se etter symptomer.
  • Nekrose, bruk det kliniske blikk.