Innledning Listen

Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over temaet: Sykepleie til pasienter som har hud og sårlidelser. Det forventes at du på forhånd har gjennomgått pensum i dette temaet for at du skal få godt utbytte av dette kompendiet. Studieopplegget vil gi deg en bedre forståelse av pleie og behandling av kroniske sår. Grunnen til at det er lagt større vekt på kroniske sår enn akutte sår, er at de kroniske sårene er mer kompliserte å behandle.

Læringsutbytte
Etter å ha studert dette temaet skal du kunne:

  • observere, dokumentere og rapportere symptomer og tegn på avvik vedrørende pasientens hud- og sårlidelser
  • vurdere pasientens reaksjon og behov for sykepleie ved hud- og sårlidelser
  • ha kunnskaper om ulike hudproblemer og sårtyper
  • anvende anerkjente prinsipper ved sårbehandling
  • ha kjennskap til ulik typer bandasjemateriell
  • gjøre rede for hygieniske forholdsregler
  • hjelpe pasienten til å holde huden beskyttet